Üdvözöljük webáruházunkban!

A kosara üres.
CART

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a "NOVITASINVEST" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.logosol.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, termékeinek megvásárlására vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Felhasználó a www.logosol.hu weboldalra regisztráló, a weboldalon szolgáltatást igénybe vevő, vagy terméket vásárló magán és üzleti felhasználók (továbbiakban: Felhasználó vagy Vásárló).

1. Általános rendelkezések:

1.1. A Szolgáltató adatai

Név: "NOVITAS-INVEST" Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/A
Telephelye: 8200 Veszprém, Acél utca 2.
Cégjegyzékszáma: 19 09 512052
Adószáma: 14942310-2-19.
Ügyvezető: Borsi András
Telefonszám: +36 70 4222440
E-mail cím: info@logosol.hu
1.2. A szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:
Név: AB Name ISP
Cím: Radiovagen 2, Teknikhuset, 42147 Vastra Frolunda
Telefon: +46.313011220
Email: info@nameisp.com
Weboldal: http://www.NameISP.com 2. ÁSZF hatálya

2.1. Jelen ÁSZF a www.logosol.hu weboldal használata, illetve a weboldalon elérhető termékek körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit. Jelen ÁSZF hatálya valamennyi felhasználóra kiterjed. A szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között akkor jön létre, amikor a Felhasználó a Szolgáltató bármely termékét megrendeli vagy az oldalra feliratkozik.

2.2. ÁSZF hatálya a www.logosol.hu címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

2.3. A www.logosol.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A www.logosol.hu weboldalon történő regisztrációval vagy vásárlással a Felhasználó kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Amennyiben a www.logosol.hu weboldal látogatója az ÁSZF bármely rendelkezését vitatja, vagy azt nem fogadja el, úgy az oldalon nem tud vásárolni.

2.4. A "NOVITAS-INVEST" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el.

3. Szerzői jogok

3.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.logosol.hu weboldal bármely részlete és grafikája tekintetében. A www.logosol.hu weboldalról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató minden jogot fenntart az online és offline termékeinek valamennyi elemére, a domain neveire az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A forráskód visszafejtése szintén sérti a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

3.2. A www.logosol.hu weboldalon megvásárolt termékek a vételár megfizetése ellenében állnak a vásárló rendelkezésére.

4. Adatszolgáltatás

4.1. A www.logosol.hu weboldal által kínált termékek igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik; az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, jelen ÁSZF-ben, valamint a weboldalon található Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint használhatja fel.

4.2. A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:
Számlázási adatok: Név; lakcím vagy székhely; adószám; e-mail cím; mobiltelefonszám. Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel.

5. Rendelés

5.1. A megjelenített termékek online a www.logosol.hu weboldalon erre rendszeresített felületen rendelhetők meg, regisztrációt követően.

5.2. Az online felületen kívül a termékek emailben, faxon és levélben is rendelhetők a weboldalon megadott elérhetőségeinken.

5.3. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását annak vételárát. A Webshop tartalmának minden része regisztráció nélkül elérhető bármely Vásárló számára, a vásárlás sincs regisztrációhoz kötve.

5.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások és termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változások a már megrendelt szolgáltatások árát nem érintik.

5.5. A megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rak” gombra való kattintással készítheti elő a vásárlásra, majd „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva választhatja ki a fizetési módot és fejezheti be a vásárlást. A továbblépés erről a felületről csak az ÁSZF elfogadása után lehetséges.

5.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján)

5.7. A megrendelt termék árát banki átutalással vagy utánvétes fizetéssel lehet kiegyenlíteni. A házhozszállítás díját a választott fizetési mód nem befolyásolja.

5.8. Banki átutalás választása esetén a vásárló által megadott e-mail címre érkezik egy díjbekérő e-mail, mely tartalmazza az utalandó összeget és a bankszámlaszámot, ahová a termék vételára teljesíthető. A megrendelés a vételár átutalásával és annak a Szolgáltató számláján történő jóváírásával válik érvényessé. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárának és a szállítás díjának kiegyenlítése egyaránt a szállítást végző szolgáltatón keresztül történik. A Szolgáltató a Vásárló számára személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.

5.9. Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a rendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webshopban a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1. A megrendelések feldolgozása a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül megtörténik. A Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

6.2. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad, a vételár megfizetéséig a Szolgáltató a tulajdonjogát fenntartja.

6.3. Ha a Szolgáltató és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.4. A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, és a Szolgáltató elérhetőségi adatait. A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt.

6.5. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 6.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.7. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés banki átutalás útján történik.

6.8. A számlázás elektronikusan történik, a Szolgáltató e-mailben küldi meg a hivatalos, törvényeknek megfelelő elektronikus számlát

6.9. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a kért adatokat megadja, a rendelést hiánytalanul továbbítja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7. Szállítási feltételek

7.1. A termékek – a megrendelt mennyiségtől függően – postai úton, vagy futárszolgálattal kerülnek kiszállításra. A szállítás díja a megrendeléskor feltüntetésre kerül.

7.2. Azesetleges személyes átvétel módját, helyét és időpontját a felek külön egyeztetik.

8. Kellékszavatosság

8.1. A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint.

8.2. Ön a "NOVITAS-INVEST" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 8.3. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.4. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.5. Ön a "NOVITAS-INVEST" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.6. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a "NOVITAS-INVEST" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11. Termékszavatosság

11.1. A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint.

11.2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.3. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

11.4. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.5. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 11.6. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

11.7. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11.8. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12. Elállási jog

12.1. Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A szerződés felmondása, vagy a szerződéstől való elállási szándék e-mailben, avagy postai úton jelezhető a Szolgáltató felé.

12.2. Az elállási nyilatkozat tartalma: “Alulírott ….. (Név) kijelentem, hogy gyakorolni kívánom az elállási jogomat az alábbi termékek tekintetében: …… (termék megnevezése). Megrendelés időpontja; Vásárló neve, címe; A vételárat az alábbi bankszámlámra kérem visszautalni: ….. (bankszámlaszám).

12.3. Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. 13. Panasztételi jog

13.1. A vásárló fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetéke fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája a www.jarasinfo.gov.hu weboldalon található.

13.2. A fogyasztó jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez is fordulni. A Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a weboldalt működtető Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra az illetékes Békéltető Testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes. A Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
b) a weboldalt működtető Szolgáltató nevét, székhelyét,
c) az illetékességre kérelmezett Békéltető Testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat
e) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatóval megkísérelte a vitás ügy rendezését,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, fizetési meghagyás kibocsátására nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell a hivatkozott bizonyítékokat, különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. A Békéltető Testületekről bővebb információt a www.bekeltetes.hu weboldalon található.

14. Záró rendelkezések

14.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó javára eltérjen.
14.2. A jelen ÁSZF 2022. március 6. napjától visszavonásig hatályos.
14.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai az irányadók.
14.4. Az ÁSZF-t a Szolgáltató módosíthatja, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a www.logosol.hu weboldalon közzéteszi.

Please wait...